REDLINEPRO AS ble etablert i 2021 av Kjetil Lura som har jobbet med tegning sjekk, verifikasjoner, auditer, redline oppdateringer i mer enn 20 år. 

Oppdatering av eksisterende orginale tegninger etter at endringer er utført er ofte ikke inkludert i prosjekt leveranser og vi tilbyr tjenester for å identifisere aktuelle tegninger, gjøre nødvendig redline for så å oppdatere orginale tegninger med nye revisjoner.

Hvis orginale tegninger bare er tilgjengelig i PDF eller papir kopier, så tilbyr vi tjenester for å konvertere disse tegningene til AutoCAD DWG filer eller til å tegne opp tegningene om nødvendig.

3D Scanning er en teknologi brukt for å gjøre skanning av bygninger, områder eller gjenstander i forkant av modifikasjonsprosjekter eller liknende for å analysere objekter eller omgivelser og samle data av former og plassering. Denne teknologien er nå brukt av mange som: Enginering selskap som scanner bygninger, landskap og installasjoner både på land og offshore. 

Politi og andre investigerings grupper bruker det for å skanne en lokasjon etter en ulykke eller hendelse for å få et bedre bilde av hva som kan ha skjedd.

Vi vil også kunne tilby denne tjenesten til kunstnere som kan scanne kompliserte oblekter, bygninger, landskap o.s.v.